Pris: 249,00 DKK
(inkl. moms)

Varenummer: Z10
Se produktblad

Pris: 35,00 DKK
(inkl. moms)

Varenummer: Z75
Se produktblad

Al daglig rengøring med ét produkt!

Du læser rigtigt ... nu kan al daglig rengøring og vask udføres kun med Z-Water. I dag er kravene højere end nogensinde til både erhvervslivet, industrien og offentlige virksomheder for at reducere dets negative indflydelse på sundhed, miljø og klima. Z-Water udsender ikke farlige spraytåger, indeholder ingen farlige kemikalier ogkan fremstilles - på stedet - i virksomheden med lavt energiforbrug.

Z-Water er et alkalisk vand, der slår det meste med hensyn til effektivitet og hastighed. Z-Water opløser straks fedt og snavs, og der kræves ikke efterskylning. Produktet er farve- og lugtfrit og skummer ikke.

Nu er Z-Water X-Power også Svanemærket. Vi er meget stolte over, at vi nu har vores Z-Water X-Power godkendt som et Svanemærket produkt. Dette er helt i tråd med vores mål om altid at stræbe efter at tilbyde løsninger, der reducerer den negative indvirkning på klima og miljø. Vi er glade for at se øget opmærksomhed og øget efterspørgsel på miljømærkede produkter både fra private og offentlige kunder. Med en Z-Water Generator kan virksomheder lave deres eget Z-Water og kan således bidrage til reduceret udledning af drivhusgasser. Mindre indkøb af rengøringsmidler resulterer i mindre mængde transport og mindre kuldioxidemissioner.

Fakta og fordele:

• Svanemærket produkt. Udsender ikke sundhedsskadelige spraytåger/aerosoltåger

• Biologisk nedbrydeligt og indeholder ingen tensider som som belaster miljøet og dit helbred

• Skånsomt, bruges forsigtigt på alkalifølsomme overflader, såsom ubehandlet aluminium, voksbelagte overflader og visse typer gulve. Benyttes i opløsning under pH 9

• Det samme produkt bruges til alle overflader, hvilket forenkler rengøringsrutiner og øger omkostningseffektiviteten

• Ufarligt at håndtere, ingen særlige uddannelseskrav

• Let at fremstille selv og dermed reducere mængden af transport og drivhusgasudledning

• Rengjorte flader forbliver rene længere, da der ikke efterlades kemiske rester, der laver sæbefilm

Ingen virkningstid - effekten kommer omgående!

- opløser lynhurtigt fedt og snavs. Når vi taler med medarbejdere, der professionelt bruger Z-Water til daglig rengøring, er det ofte effektiviteten, der fremhæves. Z-Water har ikke brug for tid til at virke og opløser effektivt fedt og snavs. Færre rengøringsmidler til håndtering er også værdsat. Det sparer tid. Viden om, at Z-Water heller ikke udsender aerosoler, der kan være skadelige, fører også til en sikrere arbejdsdag.

• Arbejder lynhurtigt og opløser fedt og snavs straks, ingen skylning kræves

• Efterlader ikke nogen kemiske rester, der reducerer graden af gensmudsning markant, efterfølgende rengøring bliver meget lettere

• Indeholder ingen overfladeaktive stoffer, ekstra egnet til

særlige krav til brug af rengøringsmidler (f.eks. Skoler og hospitaler)

• Lang holdbarhed, kan opbevares i to år

• Mere effektivt rengøringsarbejde. Brugt overalt er det ikke nødvendigt at skifte rengøringsprodukt hele tiden